Агентство сучасних технологій

Створити сайт! Скайп

Приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та послуги у галузі правового регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591, емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку.

Власна Web-сторінка, на сьогодні, є ефективним інструментом ведення бізнесу й важливою складовою іміджу компанії. Окрім того, вона допоможе Вам дотримуватися вимог діючого законодавства щодо обов'язкової наявності такої сторінки.

  • Юридичні послуги акціонерним товариствам

  • Розкриття інформації емітентами цінних паперів

  • Конструктор веб-сайту для акціонерного товариства

Про компанію

Компанія «Агентство сучасних технологій» створена досвідченими професіоналами фондового ринку України, що розбудовують цивілізований, сучасний ринок цінних паперів.
Наші спеціалісти не тільки володіють необхідними знаннями у сфері нормативного регулювання ринку цінних паперів, але й постійно вдосконалюють свої навички, в тісній взаємодії з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Переваги співпраці з нами

Агентство сучасних технологій надає повний комплекс послуг для акціонерних товариств  з питань юридичного, інформаційного та технологічного супроводу.
Вже близько двохсот акціонерних товариств, як публічних, так і приватних, плідно співпрацюють  зі спеціалістами нашої компанії.
Ми цінуємо час і кошти кожного з наших клієнтів!
Запрошуємо і Вас до співпраці!