Агентство сучасних технологій

Створити сайт! Скайп

Юридичні послуги акціонерним товариствам

1. Приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Починаючи з 01.05.2011 року всім акціонерним товариствам необхідно виконувати всі вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” в повному обсязі, в тому числі, положення частини другої статті 20 щодо виключно бездокументарної форми існування акцій.

Таким чином, приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» потребує здійснення цілої низки дій.

Спеціалісти Агентства допоможуть та нададуть Вам кваліфіковану юридичну допомогу з питань, пов’язаних із вищезазначеними змінами:

  • підготовка та проведення загальних зборів акціонерів та прийняття ними рішень про зміну типу акціонерного товариства, що є першочерговою дією з приведення діяльності акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
  • розробка та приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що включає в себе підготовку нової редакції статуту та внутрішніх положень (положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, положення про загальні збори акціонерів, положення про інформаційну політику, кодекс корпоративного управління) товариства, а також комплекс реєстраційних дій, пов’язаних із цим;
  • юридичний супровід отримання нового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства) згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
  • юридичний супровід процесу зміни форми існування (випуску) цінних паперів з документарної в бездокументарну (так звана дематеріалізація акцій);
  • надання за індивідуальним запитом Клієнта комплекту типових документів (статуту та внутрішніх положень), які в повному обсязі відповідають вимогам законодавства та адаптовані до діяльності товариства.

2. Інші послуги у галузі правового регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку.

Ми допоможемо Вам підготувати необхідні документи з інших питань, з якими повсякденно стикаються емітенти цінних паперів, а саме:

  • юридичний супровід реєстрації випусків цінних паперів, проспектів емісій цінних паперів;
  • юридичний супровід реєстрації додаткових випусків цінних паперів, проспектів емісій цінних паперів;
  • юридичний супровід процедур збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу;
  • юридичний супровід процедур зупинення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію;
  • консультування з інших питань.

Отримати консультацію з приводу надання послуг Ви можете, звернувшись до Агентства:

тел./факс:     (0472) 33-09-35

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду